Outros recursos

siguenos-en-facebook

BannerUEedusi2020

 BannerArquivoAudiovisual2017

radioredondela
divisorfinal

farmaciasgarda

O tempo

Proxectos

BannerPaulinaSanchez2017

BANNERobradoiroRedemprega2017

BannerIdeaRedondelaPXOM2015

BannerApego2015

BanerFondoGalegoCoop

Anuncios públicos

 

CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS A CENTROS, ASOCIACIÓNS E ENTIDADES CULTURAIS PARA O ANO 2017 - Novidade


CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS PARA  GASTOS CORRENTES AOS CENTROS CULTURAIS PARROQUIAIS PARA O ANO 2017 - Novidade


ANUNCIO CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA FESTIVAIS NON PROFESIONAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS PARA O ANO 2017 - Novidade


CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA MULLER E A IGUALDADE PARA O ANO 2017 - Novidade


ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DO CENTRO DE DEPORTES ACUÁTICOS DE CHAPELA - Novidade


RESOLUCIÓN SOLICITUDES SUBVENCIÓNS FESTAS POPULARES, TRADICIONAIS E GASTRONÓMICAS REDONDELA 2017


BASES REGULADORAS DOS PREMIOS ÁS RONDALLAS OU RANCHOS DE REIS QUE PARTICIPEN NOS ACTOS DA FESTIVIDADE DE REIS 2018


EXENCIÓN DA TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO E REDUCIÓN DAS TAXAS DE AUGA E SUMIDOIRO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2018 - Requisitos e solicitude

  • Prazo de presentación do 1 ao 30 de decembro de 201


BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE SERVIZOS SOCIAIS PARA O ANO 2017BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS ÁS COMISIÓNS DE FESTAS POPULARES, TRADICIONAIS E GASTRONÓMICAS DE REDONDELA PARA O ANO 2017 


 PADRÓN DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 2017


 PADRÓN DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA (IBI URBANA) CORRESPONDENTE AO 2017ACTA DE RESOLUCIÓN DO XURADO DOS PREMIOS VIADUCTOS, XVII EDICIÓN


ANUNCIO DA APORTACIÓN DE FONDOS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA DENTRO DA LIÑA 2 DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2017) AO CONCELLO DE REDONDELA


ANUNCIO DE LICITACIÓN DO SERVIZO DE COLABORACIÓN NA XESTIÓN TRIBUTARIA, CENSAL, INSPECTORA, CATASTRAL E RECADADORA DO CONCELLO DE REDONDELA


CALENDARIO FISCAL DO CONTRIBUÍNTE 2017


RESULTADOS DAS ANÁLISES DAS AUGAS DAS FONTES PÚBLICAS DO CONCELLO DE REDONDELA EN 2017:


BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DO CONCELLO DE REDONDELA


EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMIÑO EN ASNELLE DE ARRIBA, NA PARROQUIA DE REBOREDA

PUBLICACIÓN NO BOP - EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMIÑO EN VILAR DO MATO, VENTOSELA (REDONDELA)


CONCESIÓN AO CONCELLO DE REDONDELA DE AXUDA ECONÓMICA POLO INEGA NO MARCO DO PDR-GALICIA COFINANCIADO POLO FEADE

 


 


RESULTADOS DAS ANÁLISES DAS AUGAS DAS FONTES PÚBLICAS DO CONCELLO DE REDONDELA EN 2016:


OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 2016


 ANUNCIO DO RÉXIME DE ADICACIÓN E RETRIBUTIVO DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN LOCAL 

 INFORMACIÓN SOBRE A XESTIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS POR EMPRESAS: