Outros recursos

siguenos-en-facebook

BannerUEedusi2020

 BannerArquivoAudiovisual2017

radioredondela
divisorfinal

farmaciasgarda

O tempo

Proxectos

BannerPaulinaSanchez2017

BANNERobradoiroRedemprega2017

BannerIdeaRedondelaPXOM2015

BannerApego2015

BanerFondoGalegoCoop

ANUNCIO DA MESA DE LICITACIÓN PARA A INSTALACIÓN DE POSTOS (BARRAS DE BAR) NO ENTROIDO DE VERÁN 2017

BannerMesaBarrasEntroidoVeran 2017            Banner2SolicitudeBarrasEntroidoVeran2017

 

Dende o luns 24 de xullo ata o pasado xoves 3 de agosto púidose solicitar as autorizacións para a instalación, uso e explotación de trece (13) postos (Barra de Bar) de bebidas e comida rápida (bocadillos fríos, comida elaborada e snacks), os días comprendidos entre o 19 e 20 de agosto de 2017 que deberá axustarse obrigatoriamente a algunha das seguintes modalidades:
• Venta de BEBIDAS SEN ALCOHOL . Esta modalidade de venta directa ao consumidor soamente autorizará a venta directa de bebidas sen alcohol, ademais da venda de comida rápida (bocadillos fríos, comida elaborada e snacks)
• Venta de BEBIDAS CON ALCOHOL. Esta modalidade de venta directa ao consumidor autorizará a venta directa de bebidas con e sen alcohol, ademais da venda de comida rápida (bocadillos fríos, comida elaborada e snacks)
A vixencia da autorización será coincidente coa duración da instalación da barra, que será dende o venres 18 de agosto de 2017 (data da instalación) ata o domingo 20 de agosto de 2017 (data do desmontaxe).
Esta autorización de uso especial de dominio público, provisional e en precario, que non xenera vínculo estable, nin dereito no comerciante sobre o dominio pública e sen dereito a indemnización no caso de que a administración exerza o dereito á revogación unilateral da autorización por razóns de utilidade pública.

Pode ver e descargar a documentación que rixe o procedemento aquí:

pdf small Anuncio da 2ª Mesa de Licitación

pdf small  Anuncio da Mesa de Licitación

pdf small   INSTANCIA DE SOLICITUDE

pdf small  ANUNCIO PARA A ADXUDICACION DE AUTORIZACIONS PARA A INSTALACIÓN DE POSTOS (BARRAS DE BAR) EN DOMINIO PÚBLICO CON MOTIVO DO CARNAVAL DE VERAN 2017

pdf small  PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁN A LICITACIÓN PARA O OUTORGAMENTO DE AUTORIZACIÓNS PARA INSTALACIÓNS, USO E EXPLOTACIÓN DE POSTOS (BARRA DE BAR) CON MOTIVO DO CARNAVAL DE VERAN 2017

pdf small  PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS RELATIVAS ÁS AUTORIZACIÓNS PARA INSTALACIÓNS, USO E EXPLOTACIÓN DE POSTOS (BARRA DE BAR) CON MOTIVO DO CARNAVAL DE VERAN 2017

Ademáis de na nosa SEDE ELECTRÓNICA : http://redondela.sedelectronica.es/?x=VPJ-TgVzCdgJaMENS6Cxsg